Vistula University - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Strona główna

Archiwum Prac Dyplomowych Grupy Uczelni VISTULA

Archiwum Prac Dyplomowych jest katalogiem prac dyplomowych, pozwala na ich publikację oraz zapewnia obsługę procesu związanego ze złożeniem i przygotowaniem pracy do obrony.

Na proces ten składa się:

- wprowadzenie tytułu pracy do systemu USOS przez Dziekanat,

- wypełnienie informacji o pracy (streszczenie, słowa kluczowe, język pracy) i przesłanie plików przez studenta,

- przesłanie pracy do systemu antyplagiatowego przez promotora,

- zatwierdzenie pracy i raportu z wynikami analizy systemu antyplagiatowego przez promotora,

- wycofanie pracy i przesłanie do poprawy w przypadku błędów lub przekroczonych współczynników podobieństwa,

- wprowadzenie recenzji przez promotora i recenzentów.

 

UWAGA!

Drodzy Studenci, w sytuacji braku możliwości wprowadzania informacji o pracy do systemu APD prosimy o kontakt z Dziekanatem.

Pod system antyplagiatowy JSA podpięte są obie Uczelnie, niestety nie możemy przekazywać danych do JSA w tym samym czasie z obu Uczelni, dlatego zostały wprowadzone dni w które możliwe będzie sprawdzenie prac i akceptacja wyniku antyplagiatowego dla każdej z placówek:

- od niedzieli do środy - AFiBV,

- od czwartku do soboty - SGTiR.

Archiwum Prac Dyplomowych :: APD 6.4.0.0-6-dirty (2019-03-05) :: kontakt